Το μοντέρνο βλέμμα στην “ελληνική φύση”

Call for papers! Tο μοντέρνο βλέμμα στην 'ελληνική' φύση.

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και η ελληνική ομάδα εργασίας του Do.Co.Mo.Mo. διοργανώνουν επιστημονική συνάντηση με θέμα:

Το μοντέρνο βλέμμα στην “ελληνική φύση

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις 25 και 26 Μαΐου 2018. Καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συνάντηση με εισήγηση να στείλουν τίτλο, περίληψη και ένα σύντομο βιογραφικό τους στο email [email protected] έως τις 10/11/2017.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο .pdf

https://docomomo.gr/δρασεισ/

Η επιστημονική επιτροπή

Κώστας Τσιαμπάος – Αμαλία Κωτσάκη