ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.: Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι και Πειραματική Ερασιτεχνική Σκηνή

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης πρόκειται να λειτουργήσει και φέτος το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (11ος χρόνος) και την Πειραματική Ερασιτεχνική Σκηνή (14ος χρόνος).

Για το σκοπό αυτό προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για να διδάξουν, για το νέο κύκλο μαθημάτων 2017-2018, όπως υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τα εξής (ενδεικτικά) μαθήματα:

Α. Για το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι, στο οποίο τα τμήματα διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών: Θεατρικό Παιχνίδι, Κίνηση, Αυτοσχεδιασμός.
Β. Για την Πειραματική Ερασιτεχνική Σκηνή: Υποκριτική, Ιστορία Θεάτρου, Δραματουργία, Αυτοσχεδιασμός, Κίνηση, Ορθοφωνία, Κινηματογράφος.

candia

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ Νικηφόρου Φωκά 5, 73132, Χανιά, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε με fax στο 2821045486, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα ακόλουθα στοιχεία:

tipografo prints
  • Αίτηση ενδιαφερόμενου με στοιχεία επικοινωνίας.
  • Βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών.
  • Αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας.
  • Αναλυτική πρόταση με συγκεκριμένο πλάνο που θα αφορά το σχεδιασμό των μαθημάτων.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου 2017. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν, όπως κάθε χρόνο, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν περίπου ένα εξάμηνο. Τα μαθήματα του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα, ενώ της Πειραματικής Ερασιτεχνικής Σκηνής τα απογεύματα των εργάσιμων ημερών (σε τμήματα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων). Οι διδάσκοντες θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και η αμοιβή τους καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Επιπρόσθετα, ισχύουν τα εκάστοτε γενικά προσόντα για πρόσληψη σε φορείς γενικής κυβέρνησης π.χ. (ενδεικτικά) ηλικία έως 67 ετών, να μην έχουν καταδικαστεί ή να είναι υπόδικοι για μια σειρά από αδικήματα, να έχουν καλή φυσική υγεία, οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κ.λπ.

Πληροφορίες στα γραφεία του Θεάτρου ή στο 2821044256 (εργάσιμες μέρες και ώρες).