Υπό κατάληψη το ΓΕΛ Παλαιόχωρας

Σε κατάληψη βρίσκεται το ΓΕΛ Παλαιόχωρας από τους μαθητές με αφορμή τις ελλείψεις των καθηγητών, την ανεπαρκή μεταφορά τους αλλά και τις κτιριακές ζημιές που υπάρχουν.

Αναλυτικά η επιστολή των μαθητών

Τα δικαιώματα που έχουμε ως μαθητές είναι η δωρεάν  παιδεία, η οποία πρέπει να στεγάζεται σε μια σωστή, σύγχρονη και ασφαλή κτηριακή εγκατάσταση , χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κάποιου απρόσμενου τραυματισμού. Επίσης και να εξασφαλίζεται η καθημερινή, μαζική μεταφορά των μαθητών στο εκπαιδευτικό ίδρυμα από όλη την επαρχία . Αφού, λοιπόν, εξασφαλιστούν τα παραπάνω, ακρογωνιαίος λίθος είναι η πλήρηςκάλυψη του προγράμματος των μαθητών, χωρίς ελλείψεις στα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότερα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

    Το μείζων πρόβλημα που απαιτεί  άμεση αντιμετώπιση είναι η τοποθέτηση μόνιμων καθηγητών ώστε να καλύπτεται πλήρως το σχολικό ωράριο. Είναι  δυνατόν να λειτουργήσει  άρτια ένα σχολείο από το οποίο λείπουν   65 διδακτικέςώρες εβδομαδιαίωςαπό το λύκειο και 64 ώρες από το γυμνάσιο; Βασική έλλειψη σημειώνεται σε καθηγητές οικονομίας,  πληροφορικής, φιλολογίας και μαθηματικών  (πανελλαδικά  εξεταζόμενων μαθημάτων ) και στη συνεχεία καθηγητές ξένων γλωσσών και θρησκευτικών.Επιτέσσεραχρόνια δεν διδασκόμαστεαγγλικά, στο σχολείο μας, που βρίσκεται σε μια κατεξοχήντουριστικήπεριοχή, αλλά και κάποιοιμαθητές το εξετάζονταιπανελληνίως. Έπειτα το Υπουργείο αναρωτιέται γιατί οι μαθητές επιλέγουν την παραπαιδεία (φροντιστήρια). Είναι αδιανόητο να πλησιάζει  Νοέμβριος και να μην υπάρχουν  καθηγητές ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες,  από παιδιά που θα κληθούν να συναγωνιστούν, σε επτά μήνες,  στην ιδία ύλη, με άλλα παιδιά που παρακολούθησαν το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

    Δεύτερο αίτημα μας, αποτελεί η καθημερινή μεταφορά των μαθητών, από τις απομακρυσμένες περιοχές, στο σχολείο.Οι μαθητές, θα πρέπει να φτάνουν στο σχολείο τους γύρωστις 8:00 η ώρα. Σοβαρό πρόβλημα είναι η μεταφορά των παιδιών από την Κουντούρα προς την Παλαιόχωρα, διότι το μοναδικό  λεωφορείο του ΚΤΕΛπου είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, πρέπει ταυτόχρονα να μεταφέρει τους μαθητές του Γυμνασίου,του Δημοτικού Κουντούραςκαι έπειτα του Νηπιαγωγείου στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Ως αποτέλεσμα οι μαθητές της δευτεροβάθμιας αναγκάζονται να φτάνουν στην Παλαιόχωρα από τις 7:20, εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους, αφού οι εξωτερικές πόρτες των σχολικών εγκαταστάσεων ανοίγουν στις 7:45,έχοντας ξυπνήσει από τις 6:30, κάτι που επηρεάζει την απόδοσή τους.

    Το τελευταίο πρόβλημα αφορά τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών σε σχέση με τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από τρία κτήρια και το γυμναστήριοτα οποία βρίσκονται σε εξαθλιωμένη κατάσταση. Έχουν παρουσιαστεί πολλά συμβάντα από τα οποία μαθητές  έχουν γλυτώσει από καθαρή, και μονό, τύχη! Αυτή τη στιγμή από το σχολείο μας πέφτουν κεραμίδια, σοβάδες  και υπάρχουν αρκετές εμφανείς ρωγμές στους τοίχους. Τα τζάμια είναι παλαιάς κατασκευής, πράγμα που τα καθιστά πολύ επικίνδυνα καθώς είναι μονά τζάμια, άρα εύθραυστα.

    Συνοψίζοντας τα παραπάνω προβλήματα, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 διεξήχθη σχολική συνέλευση και πάρθηκε η απόφαση από το 93% των μαθητών του Γενικού Λυκείου, να πραγματοποιηθεί διήμερη προειδοποιητικήκατάληψη (24-25/10) για να γίνουν αντιληπτά από όλους τους αρμόδιους τα αιτήματα που έχουμε ως μαθητές, από μια κοινωνία που έχει απαιτήσεις και από εμάς. Συντάσσεται μαζί μας και ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, έχουν κάνει πολλές ενέργειες για τα θέματα μας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.Ελπίζουμε τα αιτήματα μας να ληφθούν υπ’όψιν σας και να τεθούν άμεσα προς αντιμετώπιση.

                                                                                               Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Παλαιοχώρας