Αίτημα προς τους Βουλευτές Χανίων για συνάντηση για το ΣΜΑ στο Κακοδίκι Καντάνου Σελίνου (δείτε τα έγγραφα)

Αίτημα προς τους βουλευτές των Χανίων για συνάντηση αναφορικά με τον ΣΜΑ στο Κακοδίκι Καντάνου Σελίνου  έκαναν κάτοικοι της περιοχής μέσα στο οποίο επισυνάπτονται αρκετά στοιχεία αλλά και αποφάσεις

Δείτε αναλυτικά 

candia

Κακοδίκι Καντάνου – Σελίνου 26-6-2017

Κύριοι Υπουργοί, κυρία και κύριε Βουλευτά

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Καντάνου Σελίνου προτίθεται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε ακίνητο ευρισκόμενο στο χωριό Κακοδίκι Σελίνου, στη θέση “Καυκάλα”, εκτός οικισμού Κακοδικίου, εμβαδού 3.226,26 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Αποστόλου Παπαδογιωργάκη του Ευτυχίου.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο ακίνητο είναι παντελώς ακατάλληλο για τον ανωτέρω σκοπό, για πολλούς και διάφορους λόγους που συνέχονται τόσο με τη θέση του (σε απόσταση ανεπίπτρεπτα μικρή από οικισμούς, από πηγές ύδρευσης άρδευσης και πλησίον του Κακοδικιανού ποταμού, σε άμεση οπτική επαφή με την Επαρχιακή οδό Χανίων- Παλαιοχώρας), με τη μορφολογία του εδάφους και με τις ιδιαίτερες συνθήκες του σημείου όπου βρίσκεται (ολόκληρο το ακίνητο έχει δημιουργηθεί από επιχωματώσεις που πραγματοποίησε ο ιδιοκτήτης και που καθιστούν το έδαφος σαθρό και με επικίνδυνη κλίση, παράγοντες που ενέχουν άμεσους κινδύνους για τη λειτουργία του ΣΜΑ- τμήμα του ακινήτου βρίσκεται πάνω σε μπαζωμένο ρέμα και σε περιοχή που είναι δασική), όσο και με πλείστες όσες παρανομίες τις οποίες έχουν βεβαιώσει οι αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες μετά από καταγγελίες των ενδιαφερόμενων κατοίκων της περιοχής.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΜΑ ΚΑΚΟΔΙΚΙ

Ενδεικτικά:

Α. Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 8765/26.09.2016 καταγγελίας- αναφοράς μας και κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στο ακίνητο από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Χανίων, διαπιστώθηκαν πλείστες όσες πολεοδομικές παραβάσεις στο ακίνητο, επιβλήθηκαν στον ιδιοκτήτη πρόστιμα ύψους 14.000 ευρώ περίπου και εκδόθηκε σχετικά η με χρον. 14.12.2016 Έκθεση Αυτοψίας, ενώ ορίστηκε ότι σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα προσφυγή κατά της Έκθεσης Αυτοψίας, οι αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο θα πρέπει να κατεδαφιστούν

Β. Ακολούθως, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν της από 23.09.2016 αναφοράς – καταγγελίας μας πραγματοποίησε σχετική έρευνα, τα πορίσματα της οποίας συμπεριέλαβε στο με αρ. πρωτ. 251915/15.12.2016 έγγραφό της σύμφωνα με το οποίο, έχει καταπατηθεί Δημόσιο κτήμα εμβαδού 648,57 τ.μ. από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη του ακινήτου Απόστολο Παπαδογιωργάκη, επισυνάπτονται δε σε αυτό, Τεχνική Περιγραφή όπου περιγράφονται λεπτομερώς τα τμήματα δημοσίων εκτάσεων που έχουν καταπατηθεί, καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα όπου εμφαίνεται το ακίνητο και το από 2-8-1972 Κτηματολογικό Διάγραμμα του τμήματος Πλεμενιανά- Κακοδίκι (Καλλιθέα) από Χ.Θ. 61+000 έως 65+000.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γ. Τέλος, με την αρ. πρωτ. 15637/18.01.2017 απάντησή της Δ/νσης Δασών Χανίων σύμφωνα με την οποία, καθόσον αφορά στα τμήματα του μισθωμένου από το Δήμο Καντάνου- Σελίνου ακινήτου ιδιοκτησίας Απόστολου Παπαδογιωργάκη, που έχουν χαρακτηρισθεί ως χορτολιβαδικές εκτάσεις, υπαγόμενες στην προστασία της δασικής νομοθεσίας (και συγκεκριμένα τα τμήματα με στοιχεία Ε1Β και Ε2 που περιλαμβάνονται στη με αρ. πρωτ. 2611/04.07.2016 Πράξη Χαρακτηρισμού της Δ.νσης Δασών) διαπιστώθηκαν παράνομες πράξεις σχετικά με τις οποίες η ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισμού έχει κοινοποιηθεί στο Δασονομείο Κισσάμου για τις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα έχουν κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων και στο Δήμο Καντάνου- Σελίνου.

Κυρίως όμως και προεχόντως, το ανωτέρω ακίνητο είναι ακατάλληλο λόγω της μορφολογίας του εδάφους του και της επικινδυνότητας που ενέχει η εγκατάσταση του έργου σε αυτό, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν εκτεταμένες και εξόχως δαπανηρές εργασίες αναδιαμόρφωσής του, όπως επιβεβαιώνεται από την “Υδρογεωλογική μελέτη και ανάλυση κινδύνου για την περιοχή εγκατάστασης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κακοδικίου” που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε ο Δήμος Καντάνου- Σελίνου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σύμφωνα με τα πορίσματα και τις προτάσεις της παραπάνω μελέτης- την οποία επισυνάπτουμε στην παρούσα αίτησή μας:

  1. Επιβεβαιώνονται απόλυτα οι επισημάνσεις και οι ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής για την ακαταλληλότητα και επικινδυνότητα του συγκεκριμένου χώρου που επέλεξε αυθαίρετα και χωρίς καμιά μελέτη η δημοτική αρχή 2. Αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος ΣΜΑ στο Κακοδίκι ενέχει σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης του Κακοδικιανού ποταμού που βρίσκεται στα 180 μέτρα 3. Καταγράφεται η παρουσία μεγάλου τεκτονικού ρήγματος που συνεπάγεται αυξημένη πιθανότητα σεισμών στην περιοχή. Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για στεγανή δεξαμενή στραγγισμάτων, ειδικά όταν αυτή βρίσκεται μέσα σε σωρό από μπάζα 4. Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες μας για «πρόσθετο φορτίο» και πιθανότητα κατάρρευσης του τοιχίου Ν και Δ του ακινήτου άρα και κατάρρευσης του ΣΜΑ που θα στηρίζεται πάνω σε αυτό 5. Μετά την απομάκρυνση των μπαζών που προτείνει η μελέτη θα αποκαλυφτούν οι πραγματικές κλίσεις της περιοχής (60%, 70%) που είναι απαγορευτικές για την κατασκευή ΣΜΑ 6. Η «πλήρης στεγανοποίηση του χώρου δραστηριότητας» από τις «επιφανειακές απορροές» και «τα όμβρια» καθώς  και η «μεταφορά των πρόσφατων αποθέσεων» που προτείνονται από τη μελέτη ώστε ο χώρος να καταστεί ασφαλής και κατάλληλος, ανεβάζουν σε δυσθεώρητο ύψος το κόστος κατασκευής του ΣΜΑ, που παρ’ όλα αυτά θα παραμένει επικίνδυνος.

 

  1. Τονίζουμε ότι αποδεδειγμένα υπάρχουν άλλοι κατάλληλοι χώροι για τον ΣΜΑ στα όρια του Δήμου μας, μακριά από κατοικημένες περιοχές και ποτάμια : Για παράδειγμα δασική έκταση στον “Άναβο Σπίνα” (βλ έγγραφο αρ. πρωτ. 4195/13-06-2017 της Δ/νσης Δασών Χανίων, επισυνάπτεται) σε περιοχή που η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε χωροθετήσει το ΣΜΑ και δεν θα επιβαρύνει τους δημότες με το μίσθωμα των 500 ευρώ ανά μήνα, όπως και ιδιωτικός χώρος πλησίον της Παλαιόχωρας, στον δρόμο προς Αζωγυρέ. Όμως για την πρώτη θέση η δημοτική αρχή δεν έχει καν κάνει αίτηση προς το δασαρχείο, ενώ και για την δεύτερη καμία απολύτως ενέργεια, όπως μας διαβεβαίωσε και μπορεί να επιβεβαιώσει σε εσάς,  σε τηλεφωνική επικοινωνία η δικηγόρος κα Μαυρίγιαννη Μαίρη (τηλ 6977643888) που έχει αναλάβει την διαπραγμάτευση εκ μέρους της ιδιοκτήτριας.

Είναι γνωστή η αδιαφορία της δημοτικής αρχής για τη εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων και κατάλληλου χώρου για ΣΜΑ , προκαλεί εύλογα ερωτηματικά και αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην αίτηση του κ Λουγιάκη που είχε προσφέρει ακίνητο καθόλα νόμιμο (σας την επισυνάπτουμε). Η επιλογή δε του χώρου στο Κακοδίκι, «χωροθετήθηκε» από την οικονομική επιτροπή του δήμου, παρόλο που που εξ αρχής υπήρχε αρνητική απόφαση από το τοπικό συμβούλιο  και ουδέποτε επικυρώθηκε από  το Δημοτικό Συμβούλιο.

  1. Παρά ταύτα, ο Δημοτική Αρχή Καντάνου- Σελίνου εμμένει -εκδικητικά και με εμπάθεια- στην επιλογή του ακινήτου στο Κακοδίκι για την εγκατάσταση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, έχει δε δρομολογήσει ήδη τις απαιτούμενες εργασίες και διαδικασίες, με την βοήθεια και την πολιτική κάλυψη από  τη μεριά σας, σύμφωνα με τα όσα συζητιούνται καθημερινά στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία των Χανίων. Καθ΄ ότι σε όλους είναι γνωστό ότι οι δυο αντιδήμαρχοι, ακολουθούμενοι από τον δήμαρχο, εκμεταλλεύονται  τις προσωπικές γνωριμίες και φίλιες που είχαν μαζί σας  πριν αναλάβετε την  διακυβέρνηση  της χώρας και με τα ψέματα τους σας εμπλέκουν σε  μια διένεξη,  που δεν θα υπήρχε σε καμία περίπτωση αν διοικούσαν χρηστά, σύμφωνα με αυτά που τους είχαμε εκλέξει: Διαφάνεια, δημοκρατία και κοινωνική συναίνεση .

 

  1. Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε -μέχρι τέλους- τον τόπο  μας από την αδιαλλαξία της δημοτικής αρχής και για αυτό έχουμε ήδη δρομολογήσει με το νομικό μας σύμβουλο (του Αρείου Πάγου): Α) Την καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ΕΣΠΑ στο οποίο εντάχθηκε ο ΣΜΑ Καντάνου – Σελίνου και Β) την προσφυγή μας στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια, έχουμε δε Γ) “παγώσει” προσωρινά την καταγγελία μας για τη μη εφαρμογή του νόμου, που επιβεβαίωσε και το Λιμεναρχείο Σφακίων με το αρ. πρ. 22511/2017 έγγραφο του (επισυνάπτεται), σύμφωνα με τον οποίο η διακομιδή απορριμμάτων από τη Γαύδο, Αγιά Ρουμέλη και Λουτρό προς Σφακιά όπως σήμερα γίνεται είναι καθόλα παράνομη και πρέπει να σταματήσει άμεσα, με ότι αυτό συνεπάγεται εν μέσω τουριστικής περιόδου!

 

Για όλα τα παραπάνω παρακαλούμε, να αναλάβετε το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης που σας αναλογεί και όπως προγραμματίσετε, το ταχύτερο δυνατό, μια συνάντηση, ώστε να σας καταθέσουμε πλήρη φάκελο της υπόθεσης, να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις μας  και να εξεύρουμε ει δυνατόν μια λύση  που δεν θα βλάπτει κανέναν και δεν θα δημιουργήσει κοινωνική αναστάτωση στους δήμους Γαύδου και Σφακίων που μοιράζονται το ΕΣΠΑ  μαζί με το δήμο Καντάνου – Σελίνου, αλλά και δεν θα επιφέρει πιθανές κυρώσεις και πρόστιμα στη χώρα μας για ψευδή δήλωση υπαγωγής στο ΕΣΠΑ, κατασπατάληση κοινοτικής βοήθειας και μη τήρηση  της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

 

Ευχαριστούμε πολύ

 

Οι υπογράφοντες κάτοικοι Κακοδικίου

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ Σταθάκη Γεώργιο

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ Πολάκη Παύλο

Τους Βουλευτές κα Βαγιωνάκη Ευαγγελία και κ Μπαλωμενάκη Αντώνιο

 

Κοινοποίηση ΜΜΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

  1. Γεωργιακάκη Άννας του Γεωργίου, προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Κακοδικίου 2. Αποστολάκη Ευτύχιου του Μιχαήλ, προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου Κακοδικίου 3. Λουπάση Στυλιανού του Ιωάννου, Ιερέα Κακοδικίου 4. Νταουντάκη Γεώργιου του Μάρκου, προέδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού Κακοδικίου 5. Ζεβελάκη Ιωάννη του Νικολάου 6. Πετράκη Κων/νου του Ιωάννη 7. Τζουτζουράκη Σοφοκλή του Ανδρέα 8. Ναναδάκη Ανδρέα του Ιωάννη 9. Πολυράκη – Ζεβελάκη Ευαγγελίας του Νικολάου 10. Τρακάκη Κων/νου του Αχιλλέα 11. Ξερογιαννάκη Νικολάου του Σπυρίδωνος 12. Γεωργιακάκη Κων/νου του Ηλία 13. Αποστολάκη Ιωάννη του Αντωνίου 14. Πολυράκης – Ζεβελάκης Ευαγγελίας του Νικολάου 15. Πολυράκης Βασιλικής του Βασιλείου 16. Πετράκη Άννας του Στυλιανού 17. Ψαράκη Ιωάννη του Νικολάου 18. Ψαράκη Ηλέκτρας του Ιωάννου 19. Ελληνητάκη Δημήτριου του Γεωργίου 20. Τσισκάκη Μαρίας του Κων/νου 21. Ναναδάκη Αντωνίου του Ιωάννου 22. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη του Γεωργίου 23. Γεωργιακάκη Γεωργίου του Ευτυχίου 24. Δαμιανάκη Γεώργιου του Ευτυχίου 25. Μποτονάκη Κωστούλας του Γεωργίου 26. Πετράκη Αικατερίνης του Εμμανουήλ 27. Πετράκη Ευάγγελου του Στυλιανού 28. Χαλακατεβάκη Νικόλαου του Κων/νου
  2. Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου 30. Μποτονάκη Μαρίας του Ιωάννη 31. Φραγιουδάκη Δημήτριου του Εμμανουήλ 32. Φραγγιουδάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου 33. Χαιρετάκη Ευτύχιου του Αντωνίου 34. Σφηναρολάκη Αναστάσιου του Κων/νου 35. Σειστάκη Ιωάννη του Μιχαήλ 36. Ναναδάκη Μαρίας του Αντρέα 37. Ναναδάκη Σωτήρη του Ιωάννη 38. Σειστάκη Νίκης του Σωτηρίου 39. Σειστάκη Ελευθερίας του Αντωνίου 40. Σειστάκη Νεκταρίας του Αντωνίου 41. Τσισκάκη Γεώργιου του Ευτυχίου 42. Ζαχαριουδάκη Γεώργιου του Ιωάννου 43. Σφηναρολάκη Αλέξανδρου του Αντωνίου 44. Σφηναρολάκη Δέσποινας του Αντωνίου 45. Φυλλαδιτάκη Δημήτριου του Κων/νου 46. Πλετινιούκ Βαλεντίνας του Δημητρίου 47. Μαλανδράκη Ευτυχίας του Αριστείδη 48. Μαλανδράκη Δημήτριου του Γεωργίου 49. Φραγγιουδάκη Κων/νου του Νικολάου 50. Τρακάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου 51. Ρόρη Δημήτριου 52. Ζαχαριουδάκη Στυλιανού του Ηλία 53. Βαρδουλάκη Μαρίας του Γεωργίου 54. Αποστολάκη Μαρίας του Νικολάου 55. Αποστολάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ 56. Αποστολάκη- Φατσέα Ιωάννας του Εμμανουήλ 57. Φατσέα Βασίλειου του Λάζαρου 58. Αδαμόγλου Θεοδώρας του Σωκράτη 59. Αδαμόγλου Νεκταρίας του Σωκράτη 60. Σταμπολάκη Στυλιανού του Αντωνίου 61. Σφηναρολάκη – Βοζίκη Ευτυχίας του Εμμανουήλ 62. Ξενάκη Γεώργιου του Ιωάννου 63. Τζιάκη Δέσποινας του Εμμανουήλ 64. Ξερογιαννάκη Μαρίας του Σπυρίδωνος 65. Λουπάση Νικολάου του Στυλιανού 66. Πετράκη Αργυρώς του Παναγιώτη 67. Παναγιωτακόπουλου Ιωάννη 68. Πετράκη Δαμασκηνής του Στυλιανού 69. Καραβάνου Αλέξανδρου του Αντωνίου 70. Ψαράκη Νικολάου του Ευτυχίου 71. Πετράκη Ελευθέριου του Ιωάννη 72. Πετράκη Σοφίας του Ιωάννη 73. Τσετσέλη Διονύση του Νικολάου 74. Πολυράκη Βασίλειου του Αντωνίου 75. Ζεβελάκη Δανάη του Ιωάννη 76. Τσετσέλη Ρεβέκκας του Διονυσίου 77. Ψαράκη Νικολάου του Ιωάννη 78. Μπιτσάκη Ευτυχίου του Ιωάννη 79. Κοκκίνου – Μπιτσάκης Μαρίας 80. Μπιτσάκη Ιωάννη του Eυτυχίου 81. Πετράκη Σταύρου του Κων/νου 82. Ξερογιαννάκη Γεώργιου του Σπυρίδωνα 83. Ξερογιαννάκη Μαρίας του Γεωργίου 84. Ξερογιαννάκη Ευαγγελίας του Γεωργίου 85. Γιαμπουρά Πετράκη Μαργαρίτας του Εμμανουήλ 86. Πετράκη Μιχάλη του Κων/νου 87. Παπαδαντωνάκη Κων/νου του Παναγιώτη

Επικοινωνία: Αποστολάκης Ευτύχιος Κακοδίκι Καντάνου – Σελίνου Χανιά Τ.Κ. 73004 τηλ. 6946318379

Ζεβελάκης Ιωάννης τηλ. 6946062683

e-mail: [email protected]