Έκδοση πρακτικών συνεδρίου: «Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της δημοκρατίας»

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία εξέδωσε τον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου «Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της δημοκρατίας».

Η έκδοση περιλαμβάνει κείμενα των ομιλιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στις 20-22 Νοεμβρίου 2014, παράλληλα και σε συμπλήρωση των εκθέσεων του Ιδρύματος της Βουλής και της Βουλής των Ελλήνων «Σκοτεινή επταετία, 1967-1974: η δικτατορία των συνταγματαρχών» και «Ἡ δημοκρατία δικαίῳ οὐδέποτε κατελύθη: η αποκατάσταση της δημοκρατίας 40 χρόνια».

candia

Μέσα από τα κείμενα έγκριτων επιστημόνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων –ιστορικών, πολιτικών επιστημόνων, ειδικών των διεθνών σχέσεων, οικονομολόγων, νομικών– παρουσιάζονται τα πορίσματα της υφιστάμενης έρευνας, εμβαθύνοντας σε πολλά επί μέρους σημεία και φωτίζοντας με νέο φως πολλές πτυχές της τραυματικής εμπειρίας της δικτατορίας και της εν συνεχεία προσπάθειας για την οικοδόμηση μιας εδραίας δημοκρατίας, ικανής να αντέξει στον χρόνο.