ΧΑΝΙΑ | Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος STEP για τη συμμετοχή των νέων στα Περιβαλλοντικά Ζητήματα

H ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος STEP για την «Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα», παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Κουνουπιδιανά Χανίων.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STEP στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος εφαρμόζεται πιλοτικά στην Κρήτη και έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους νέους πολίτες, μέσα από ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον με παιχνίδια και σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ενημερώνονται, να διαμορφώνουν άποψη να συζητούν για τα τοπικά και ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα, να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα θέματα αυτά.

candia

Παράλληλα, οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα, μέσω του STEP, να έχουν άμεσα ανοικτές τις διαδικασίες τους προς τους νέους πολίτες για τη λήψη αποφάσεων, να αναπτύσσουν δράσεις για τη συμμετοχή τους και αξιολογούν τη γνώμη των νέων ανθρώπων για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. H πλατφόρμα STEP που λειτουργεί και μέσω φορητών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα: https://gr.step.green .

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, τηλ. 2813-410115, -118 (Ηράκλειο) 28213-45813 (Χανιά),  2831340777 (Ρέθυμνο), 2841340564 (Αγ Νικόλαος).  Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ε Αγγελογιαννάκη (ΠΕ Χανίων) και Ν Βότσογλου (ΠΕ Ρεθύμνης).