Απολογισμός – Τι έκανε ο Δήμος Αποκορώνου τα τρία τελευταία χρόνια

Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αποκορώνου στις 19/7/2017 πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος δημόσιος απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, με την συμπλήρωση περίπου των τριών πρώτων ετών της θητείας της.

Ξεκινώντας ο δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης ανέφερε ότι, επί τοις ουσίας, έχει ενεργοποιηθεί και δρομολογηθεί σχεδόν το σύνολο των βασικών στόχων που αρχικά είχε θέση η δημοτική αρχή, αλλά και των νέων θεμάτων που προέκυψαν. Και πολλοί από αυτούς τους στόχους έχουν ήδη ουσιαστικά επιτευχθεί, ενώ άλλοι –πιο χρονοβόροι διαδικαστικά- έχουν πάρει τον δρόμο τους, με σαφώς ορατή την επίτευξή τους σε σύντομο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

candia

Επίσης, ανέφερε ότι «είναι πασιφανές πως έχουμε αναπτύξει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και συνεργασίας με το σύνολο σχεδόν των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται με τα θέματα του δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής. Η εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Αντιπεριφέρεια Χανίων, η σύμπνοια σε όλα τα κοινά θέματα με τον όμορο δήμο Σφακίων, η επίτευξη μιας εξαιρετικής συνεργασίας με τον ΟΑΚ, η καλή συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες, είναι απτά παραδείγματα μιας φιλοσοφίας που μόνο θετικά οφέλη μπορεί να φέρει στον τόπο μας. Και βέβαια, αυτό δεν μας εμποδίζει να διεκδικούμε δυναμικά, ακόμα και να συγκρουόμαστε αν χρειαστεί για τα συμφέροντα του δήμου μας»

Σε αυτόν τον δεύτερο δημόσιο απολογισμό, παρουσιάστηκαν κυρίως τα σημαντικά θέματα του δήμου στα οποία υπήρξε ουσιαστική εξέλιξη το τελευταίο 12μηνο, και επιγραμματικά παρουσιάστηκαν τα υπόλοιπα ζητήματα ανά θεματική ενότητα. Επίσης έγινε συνοπτική υπενθύμιση των αποτελεσμάτων της πρώτης 2ετίας.

Τα κύρια ζητήματα όπου υπήρξαν συγκεκριμένα αποτελέσματα στους τελευταίους 12 μήνες είναι τα παρακάτω:

Αναφέρθηκε η σημαντική πρόοδος  σχετικά με το μεγάλο αναπτυξιακό έργο  της Μαρίνας των Καλυβών, που  ο δήμος Αποκορώνου διεκδικεί την υλοποίησή του μέσα από τις καινοτόμες για την Κρήτη διαδικασίες των ΣΔΙΤ.  Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις  με τον ειδικό γραμματέα ΣΔΙΤ κ. Νικόλαο Μαντζούφα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Πιτσιόρλα, όπου διαφάνηκαν οι θετικές προοπτικές ένταξης του έργου στα ΣΔΙΤ και παράλληλα εξασφαλίστηκε η καθοριστική υποστήριξη αυτής της διαδικασίας από τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη, ενώ εκκρεμεί να επιλυθεί το ουσιαστικό ζήτημα της εξασφάλισης συγκεκριμένης κρατικής χρηματοδότησης. Όπως τονίστηκε,  «δρόμος ήταν και θα είναι δύσκολος, αλλά εφόσον υπάρχει ομοψυχία και συνεργασία, μπορούμε βάσιμα να πιστεύουμε ότι θα έχει θετική κατάληξη, που δεν είναι άλλη από την υλοποίηση του αναπτυξιακού αυτού στόχου».

Ένα άλλο θέμα είναι  δύο πολύ σημαντικά έργα ύδρευσης για τον δήμο Αποκορώνου που ωρίμασαν  πλήρως και  υποβλήθηκαν στο ΠΕΠ Κρήτης από την Περιφέρεια μέσω προγραμματικής σύμβασης. Το πρώτο αφορά την ύδρευση του ανατολικού τμήματος της Δ.Ε. Βάμου  (1,7 εκ. ευρώ) και το δεύτερο στην ύδρευση της περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό ( 1,8 εκ. ευρώ). Εφόσον τα έργα χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν, ουσιαστικά θα έχει επιλυθεί πλήρως κάθε σημαντικό πρόβλημα ύδρευσης στον δήμο Αποκορώνου, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος με την μείωση των αντλήσεων από τις πηγές των Αρμένων και την λίμνη του Κουρνά.

Ο δήμος Αποκορώνου εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντικατάστασης του οδοφωτισμού του με  σύγχρονα, εντός προδιαγραφών και χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά και λαμπτήρες, το οποίο και υποβάλλει στο πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Ήδη υπέβαλε αρχικό αίτημα για χρηματοδότηση 1,4 εκ. ευρώ, το οποίο και προεγκρίθηκε.

Επίσης, έγινε αναλυτική αναφορά στην εξέλιξη του πλήθους των μελετών που εκπονούνται και ήδη ένα μεγάλο πλήθος έργων έχει πλήρη ωριμότητα, ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο  (όπως οι ενταγμένες μελέτες για LEADER και ΟΠΑΑΧ, οι υδρεύσεις που υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ, η βιωσιμότητα της Μαρίνας Καλυβών, η αναβάθμιση του οδοφωτισμού, η γεωτεχνική έρευνα για τα αντλιοστάσια του Βιολογικού Γεωργιούπολης,  οι αδειοδοτήσεις των γεωτρήσεων , οι αναπλάσεις σε Αλίκαμπο, Νίππος, Πρόβαρμα, Βάμο και Καλύβες κ.α.)  Όλα αυτά τα έργα θα υποβληθούν σε σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Οι υπόλοιπες μελέτες  χρειάζονται ακόμη λίγο ή και πολύ χρόνο για την οριστική αδειοδότησή τους (όπως το Καταδυτικό πάρκο που από την φύση του θέλει πολλές αδειοδοτήσεις, το μεγάλο έργο του Βιολογικού της Αλμυρίδας, οι οριοθετήσεις των ρεμάτων, η χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και πράσινου σημείου, η διάβρωση ακτής στην Γεωργιούπολη κ.α.), ενώ σχεδιάζεται η ανάθεση νέων, όπως π.χ. να συνταχθεί φάκελος νομιμοποίησης και έργων αναβάθμισης των παιδικών χαρών του δήμου.

Εκτενής ήταν η παρουσία της πολυμέτωπης συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης και την Αντιπεριφέρεια Χανίων, όσο αφορά την θεομηνία της 11/2/2017 και τις ανάγκες που προέκυψαν, τα πολλά υπό εξέλιξη και υπό σχεδιασμό έργα οδοποιίας, καθώς για τις χρηματοδοτήσεις δημοτικών έργων από το ΠΔΕ.

Σχετικά με την αναβάθμιση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου τμήματος του ΒΟΑΚ που διέρχεται τον Αποκόρωνα  βρίσκεται πλέον σε στάδιο προχωρημένης ωρίμανσης η πρότυπη μελέτη για το τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές καλύπτοντας όλη την τουριστική περιοχή του κόλπου του Αλμυρού και αφορά κυρίως τον δήμο Αποκορώνου. Πέραν της ανακοίνωσης από τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών και από τον Περιφερειάρχη, για την χρηματοδότηση του έργου με πάνω από 10 εκ. ευρώ (οι τελευταίες εκτιμήσεις είναι για 11,5 – 12 εκ. ευρώ) από την Οδική Ασφάλεια του ΕΣΠΑ, εγκρίθηκαν ήδη οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης και πλέον χρειάζεται η άμεση ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής για να πραγματοποιηθεί η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Τονίστηκαν ακόμα οι ουσιαστικές εξελίξεις στα θέματα που αφορούν στην κατασκευή νέου ΒΟΑΚ (αυτοκινητόδρομος) και κυρίως  στα τμήματα Βρύσσες – Ατσιπόπουλο (22 χλμ) και   Καλύβες – Άγιοι Πάντες (8 χλμ).

Μια ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν η εξασφάλιση 10 γαλάζιων σημαιών για το 2017 -δηλαδή 4 νέων σε σχέση με το 2015-, γεγονός που αποδεικνύει στην πράξη την μεθοδική δουλειά και την προσήλωση στην στήριξη του τουριστικού προϊόντος του Αποκόρωνα.

Σχετικά με τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα, αυτά κινούνται θετικά αλλά αναμένονται δυσκολίες στο μέλλον, κυρίως λόγω της ακόμα πιο μειωμένης από το 2017 κρατικής χρηματοδότησης κατά 363.000€ (παρακρατηθένα).

Ακόμα, έγινε σύντομη αναφορά σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών και της αναβάθμισης της παροχής των υπηρεσιών του δήμου και στην λειτουργία των υπηρεσιών.

Σε ειδικές ενότητες παρουσιάστηκαν:

  • Η πρότυπη για τα δεδομένα της Κρήτης, διαχείριση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που η δημοτική αρχή, ξεκινώντας από το μηδέν έχει πραγματοποιήσει πολλά και δύσκολα βήματα, αποσπώντας τα εύσημα πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων. Αυτή η εικόνα του δήμου μας επιβεβαιώθηκε πλήρως με την παρουσία και παρουσίαση των ενεργειών μας στον Αποκόρωνα στα πλαίσια της ημερίδας για τα αδέσποτα ζώα που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Αθήνα, με διοργανωτές την ΚΕΔΕ, την ένωση εισαγγελέων Ελλάδας και την πανελλήνια φιλοζωική και περιβαλλοντική ομοσπονδία.  Αναλυτική αναφορά έγινε για την ανάληψη της διαχείρισης του παράνομου ιδιωτικού «κυνοκομείου» της Καϊνας μετά από εισαγγελική εντολή, όπου ο αριθμός των ζώων συνεχώς μειώνεται και ήδη έχει περιοριστεί μόλις στο 40% του αρχικού, άρα επιτυγχάνεται ο στόχος της ορθής διαχείρισης και του σταδιακού κλεισίματος του «κυνοκομείου»  μέσω νόμιμων υιοθεσιών.
  • Τα πεπραγμένα του γραφείου πληροφορικής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, όπου πραγματοποιείται ένα πολύ μεγάλο έργο με αμείωτους ρυθμούς. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους δημότες, σε όλο και περισσότερες περιοχές, να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ασύρματο internet. Πολλές ακόμα δράσεις υλοποιούνται με πρόσφατο παράδειγμα αυτή της έξυπνης εφαρμογής (mobil apprication) για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών της καθαριότητας. Ειδική αναφορά έγινε και στο θέμα της αναβάθμισης και επανενεργοποίησης της Τηλεματικής Διαχείρισης και παρακολούθησης αντλιοστασίων και δεξαμενών του πρώην Δήμου Αρμένων, όπου στόχος είναι ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση επέκτασης στο σύνολο του δήμου.
  • Η υλοποίηση της δακοκτονίας από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αποκορώνου, που κατάφερε να αναδειχθεί επιτυχούσα στον διαγωνισμό του 2016, με αποτέλεσμα ο Δήμος Αποκορώνου να είναι ο πρώτος δήμος στο νομό Χανίων που ξεκίνησε τους ψεκασμούς στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του χωρίς καμία εξαίρεση. Επίσης και εφέτος, η Εταιρεία, είχε επιτυχή συμμετοχή στο διαγωνισμό και ανακηρύχθηκε ανάδοχος για την επόμενη 3ετία. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αποκορώνου, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει για την διαφύλαξη της παραγωγής η σωστή εφαρμογή των ψεκασμών, κατέβαλλε και καταβάλλει, κάθε δυνατή προσπάθεια -με τα μέσα που διαθέτει- να ξεπεράσει την τροχοπέδη  της ελλιπούς  χρηματοδότησης του προγράμματος, μέσω αναδιατάξεων και αναδιαρθρώσεων των συνεργείων όπου απαιτούνταν. Επίσης για το 2016 πρώτη φορά εφαρμόστηκε σύστημα εποπτείας με χρήση GPS. Ταυτόχρονα, κατέχοντας πλέον την σχετική τεχνογνωσία, συνέδραμε στην υποβολή φακέλων από όσους φορείς του νομού της ζητήθηκε, πράγμα το οποίο δημόσια ο Αντιπεριφερειάρχης επικρότησε τόσο εφέτος όσο και πέρυσι. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι, η συνεργασία μεταξύ εταιρείας και του αρμοδίου τμήματος της αντιπεριφέρειας Χανίων (ΔΑΟΚ) εξακολουθεί να είναι άψογη και συμβάλει αποτελεσματικά στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας.
  • Τα πεπραγμένα της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δήμου Αποκορώνου (Κ.Ε.Δ.Α.), στην οποία μετά από τρία χρόνια συστηματικής εργασίας και  μεθοδικής αξιοποίησης όλων των πόρων τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, μπορούμε πλέον να μιλούμε για ένα εκτεταμένο  δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης. Το δίκτυο αυτό, περιλαμβάνει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας και έχει άμεσα αντανακλαστικά, ώστε να ανταποκριθεί στις καταστάσεις οικονομικής κρίσης και έντονων κοινωνικών προβλημάτων που πλήττουν τους πολίτες του Δήμου  Αποκορώνου.

Αναλυτικά παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Κ.Ε.Δ.Α. σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς,  την κοινωνική μέριμνα με ιδιαίτερη αναφορά στην λειτουργία του   Κοινωνικού Παντοπωλείου  – Ενδυματοπωλειου – Ανταλλακτήριου – Φροντιστηρίου , την υλοποίηση του  «ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» που εντάχθηκε  στο νέο ΕΣΠΑ, την συμμετοχή σε Δίκτυα ενισχύοντας την εξωστρέφεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης,  την διοργάνωση επιτυχημένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Ξεχωριστή  θέση στην δραστηριότητα της Κ.Ε.Δ.Α. έχει ο εθελοντισμός, καθώς  είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη στήριξη της προσπάθειας  είναι το πλέγμα των Εθελοντών που έχει δημιουργηθεί  και το οποίο   περιβάλλει τις δράσεις αλλά και τους δικαιούχους των δομών. Βασικός πυρήνας συγκέντρωσης των Εθελοντών  είναι η Ομάδα  Απασχόλησης και Κοινωνικής προσφοράς  Ευρωπαίων  πολιτών , μόνιμων  κάτοικων  του Αποκόρωνα. Αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση για τους Αποκορωνιώτες και είναι απίστευτη, ιδιαίτερα τις εορτές, η συνύπαρξη Αγγλικανικής Εκκλησίας, Ορθόδοξης Εκκλησίας, Ευρωπαίων πολιτών, ντόπιων κατοίκων, πολιτιστικών Συλλόγων , Δήμου κα. Πραγματοποιούμε κοινές φιλανθρωπικές δράσεις και καταφέραμε να είμαστε πανελλαδικά παράδειγμα προς μίμηση.

 

Κλείνοντας, ο δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του για τον μεγάλο αγώνα που δίνουν καθημερινά,  ξεκαθάρισε πως, «ο σχεδιασμός μας είναι 10ετής και σταδιακά υλοποιείται με ιεράρχηση στόχων και ρεαλιστική αξιοποίηση των οικονομικών και διοικητικών δυνατοτήτων μας. Ήδη είναι ξεκάθαρο ότι με το έργο μας καταφέραμε να έχουμε την αποδοχή και την στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των Αποκορωνιωτών που μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε στον ίδιο υψηλό ρυθμό».