Την ερχόμενη Κυριακή οριστικά η Γ.Σ. της Τράπεζας Χανίων

Την ερχόμενη Κυριακή 14 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Η Γ.Σ είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει  στις 10:30π.μ. στην έδρα του Συνεταιρισμού στα Χανιά (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32).

Είναι η τρίτη και καταληκτική ημερομηνία, συνεπώς η συνέλευση θα γίνει οριστικά την ημέρα αυτή.

candia


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης είναι:

1. Έγκριση διαγραφής μελών και εγγραφής νέων μελών.
2. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 25η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2018.
3. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 25η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2018.
4.  Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2018.
6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2019.
7. Έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.).
8. Έγκριση της συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών «ΒΙΠΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α.Ε.», «ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ.Α.Ε.-SAMARIA» και της αγοράς μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Ανατολή» (ΑΒΕΑ).
9. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.