Αυτοί είναι οι “4”… μνηστήρες του έργου των απορριμμάτων στο Αμάρι Ρεθύμνου!

Με τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών για τον διαγωνισμό που αφορά την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χ.Υ.Τ.Υ. στο Αμάρι Ρεθύμνου στην Κρήτη, να έχει ολοκληρωθεί, αυτό που τρέχει πλέον πυρετωδώς είναι η αξιολόγησή τους η οποία αναμένεται να τελειώσει τους προσεχείς μήνες, δεδομένου και του μεγάλου όγκου των εγγράφων που τις συνοδεύουν.

Σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση του διαγωνισμού, οι 4 διεκδικητές του μεγάλου περιβαλλοντικού έργου της Κρήτης είναι οι εταιρείες ΘαλήςΘεμέληΗλέκτωρ και Ιντρακάτ.

Σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, το επόμενο βήμα του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τοποθετώντας την ανάδειξη του αναδόχου και τη συμβασιοποίηση του έργου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εντός του 2019.

Υπενθυμίζεται ότι διαγωνισμός είχε περάσει το προηγούμενο διάστημα από πολλά κύματα ανάμεσα στα οποία η ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η επαναδημοπράτηση του έργου το Φθινόπωρο που μας πέρασε, λόγω ανάγκης τροποποίησης άρθρων της διακήρυξης και παροχής πρόσθετων διευκρινίσεων, όπως είχε εξηγήσει τότε, ο Φορέας Υλοποίησης του έργου, Ε.Σ.Δ.Α.Κ. (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης).

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 36,98 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 45,85 εκατ. ευρώ) ενώ η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 84 μήνες, εκ των οποίων οι 24 μήνες αφορούν την κατασκευή και οι 60 μήνες τη λειτουργία της νέας μονάδας, ενώ επιπλέον δίνεται το δικαίωμα στον ανάδοχο, μέσω προαίρεσης, να αναλάβει για επιπλέον 60 μήνες (ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης τής σύμβασης). Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Το έργο έχει σχεδιαστεί να κατασκευασθεί στη θέση «Κουλέ Μασχάλια», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Η δε θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος, ο υφιστάμενος Χ.Υ.Τ.Α. Αμαρίου, ο οποίος αναβαθμίστηκε τον Ιούλιο του 2018, με τα έργα επέκτασης του ενεργού κυττάρου, με 1,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και πόρους του Π.Δ.Ε.

Tο έργο περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών αποβλήτων· είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα καθώς και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής.

Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίησή του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν, τα οργανικά θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κομπόστ.

Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων, για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

Στο αντικείμενο του έργου, περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και η δοκιμαστική λειτουργία, για περίοδο 6 μηνών.

 

Πηγή: Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com