Θα πιστωθούν χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών

Στις 11 Δεκεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των αγροτών το 10% του υπόλοιπου των αποζημιώσεων που αφορούν το έτος 2018 αλλά και τους δύο πρώτους μήνες του 2019.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., την Τετάρτη 11η Δεκεμβρίου 2019 θα καταβληθεί το υπολειπόμενο 10% των αποζημιώσεων ζημιών που συνέβησαν εντός του 2018 και του πρώτου διμήνου του 2019 στη φυτική παραγωγή όλης της χώρας από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια.

Με την πληρωμή αυτή, ύψους 15 εκατομμύριων € περίπου ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των ζημιών έτους 2018, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου εκκρεμεί η διατύπωση πορισμάτων επανεκτίμησης», αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΛΓΑ.