Στις 21/11/16 το δημοτικό συμβούλιο στον δήμο Πλατανιά…

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 21/11/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης

candia

Θέμα 1ο: Ανάκληση της με αριθμ. 316/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος & ετήσιου προγράμματος δράσης 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 και ετήσιου προγράμματος δράσης 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Ψηφίσεις πιστώσεων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση – ψήφιση δαπανών από πάγια προκαταβολή
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Ανάκληση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Κατανομή πίστωσης ποσού 36.020,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους             έτους 2016 (Δ΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Ορισμός μελών για ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Ορισμός  μελών για ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤEΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΒΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Δ. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΥΠΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200036
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τελικός) του έργου “Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς – Γριμπιλιανών – Αφράτων”  Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στην 1η Mediterranean Panorama έκθεση “Τουρισμού Γαστρονομίας και Πολιτισμού’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη στις 17-18-19 Μαρτίου 2017 – Ορισμός εκπροσώπων και διάθεση της σχετικής πίστωσης (κάλυψη εξόδων περιπτέρου, μετακίνησης & διαμονής)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «ΜΑΡΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μαυροματάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου κάτοικο Τ.Κ. Ορθουνίου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δασκαλάκη Νικόλαο του Ιωάννη κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Μαραγκουδάκη Φανή του Αιμίλιου κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δερμιτζάκη Σταύρο του Ελευθερίου κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Πορφυράκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου κάτοικο Σκουτελώνα Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Κωνσταντουδάκη Ελευθερία του Στέφανου κάτοικο Τ.Κ. Χρυσαυγής Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δρικάκη Σαράντο του Εμμανουήλ κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Έξοδα μετακίνησης αιρετών & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής:κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Δαπάνες εορτασμού ημέρας επετείου Εθνικής Αντίστασης στις 27 Νοεμβρίου 2016 και  ψήφιση σχετικών πιστώσεων
Εισηγητής: Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην οδό Αγίων Αποστόλων, περιοχή Κουμπέ Χανίων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά