Στην αγορά της Ρουμανίας η Creta Farms

Είσοδο στην αγορά της Ρουμανίας πραγματοποίησε η Creta Farms ΑΒΕΕ, με το μοντέλο συμφωνίας Licensing & Supply.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Ρουμανία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της ΝΑ Ευρώπης με την εκεί αγορά αλλαντικών να ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, τριπλάσια αυτής της Ελλάδος. Στηριζόμενη σε αυτά τα μεγέθη, η εταιρεία έχει προβεί σε ενδελεχείς έρευνες και μελέτες που διήρκησαν 16 μήνες με αποτελέσματα ευρείας αποδοχής τόσο του concept όσο και των προϊόντων ΕΝ Ελλάδι.

Στα μέσα Ιανουαρίου του 2017 τα προϊόντα θα βρίσκονται τόσο στα ράφια των super markets (οργανωμένο λιανεμπόριο) όσο και στα κανάλια της χονδρικής και της αυθόρμητης αγοράς, μέσω στρατηγικής συμφωνίας με τοπικό συνεργάτη.

candia

Αμφότερες οι δυο πλευρές θα υποστηρίξουν συγκεκριμένο πλάνο διαφήμισης σε πληθυσμό 22 εκατομμυρίων.

tipografo prints

Η συνεργάτης Ρουμανική εταιρεία εξυπηρετεί στο σύνολο της αγοράς 28.300 πελάτες, απαριθμεί 450 άτομα προσωπικό εκ των οποίων τα 296 απασχολούνται στο τμήμα πωλήσεων.