Σημαντική διευκρίνιση από το Δήμο Κισάμου

Διευκρινίσεις σχετικά με την παράδοση των ψηφοδελτίων των συνδυασμών στο Δήμο Κισάμου εξέδωσε ο εν λόγω Δήμος.

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρονται τα εξής:

“Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ενημερώνουν ότι, σύμφωνα με την αρ. 12/2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, τα οποία τυπώνονται με ευθύνη των συνδυασμών, παραδίδονται με απόδειξη στο Δήμαρχο του οικείου Δήμου, μέσω των υπηρεσιών του, χωρίς να έχουν αρμοδιότητα ελέγχου του περιεχομένου τους.

candia

Σχετικά με την επανεκτύπωση των ψηφοδελτίων του συνδυασμού “Κίσαμος Πρωτεύουσα Δύναμη’’, η αντικατάσταση και παραλαβή των νέων ψηφοδελτίων, ήταν στην διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου”.

tipografo prints