Πέθανε η γυναίκα στην οποία έδωσε πρώτες βοήθειες βουλευτής της ΝΔ

¶íäñáò ï ïðïßïò öÝñåôáé íá åßíáé óå Üó÷çìç øõ÷ïëïãéêÞ êáôÜóôáóç ðõñïâüëçóå ôïõëÜ÷éóôïí äýï öïñÝò áðü äéáìÝñéóìá ðñþôï ïñüöïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áãßïõ Äçìçôñßïõ. Ôï ðåñéóôáôéêü üðùò áíáöÝñïõí áóôõíïìéêÝò ðçãÝò óçìåéþèçêå ëßãï ðñéí ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé óôçí ïäü Áéüëïõ. Ï äñÜóôçò âñßóêåôáé ìÝóá óôï äéáìÝñéóìá êáé áñíåßôáé íá ðáñáäïèåß óôéò Áñ÷Ýò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία της πνοή η άτυχη γυναίκα που υπέστη ανακοπή καρδιάς και την οποία έσπευσε να βοηθήσει ο Κώστας Μαραβέγιας

Πέθανε η 72χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή καρδιάς το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η άτυχη γυναίκα -στην οποία τις πρώτες βοήθειες είχε παράσχει ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Μαραβέγιας- άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο του Βόλου.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο του Βόλου, όταν ο γιος της 72χρονης ακινητοποίησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είχε καταρρεύσει.

Τις εκκλήσεις για βοήθεια άκουσαν στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή, με τον κ. Μαραβέγια -ο οποίος είναι γιατρός-χειρουργός- να σπεύδει και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και μετέφερε τελικά την άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Τελικά, λίγη ώρα μετά η άτυχη γυναίκα απεβίωσε, όπως αναφέρει και το magnesianews.gr.