Οι Λογιστές των Χανίων δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης σχετικά με την Αναστολή εργασίας

Ανακοίνωση του Συλλόγου Λογιστών Χανίων για την αδυναμία εξυπηρέτησης των Δηλώσεων Αναστολής εργασίας εργαζομένων και επιχειρήσεων

“Γνωστοποιούμε ότι το σύνολο των συναδέλφων αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες μας υπεύθυνα και έγκυρα αν δεν ανακοινωθούν από το υπουργείο όλες οι αποφάσεις που εκκρεμούν και δεν αποσαφηνιστούν αυτές που έχουν ήδη ληφθεί, καθώς τα λογιστικά γραφεία  πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους σας, οφείλουν να γνωρίζουν κατάλληλα την νέα νομοθεσία.

Συμμεριζόμαστε το άγχος και την αίσθηση αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

candia

Σας παρακαλούμε όμως να μας δώσετε τον αναγκαίο χρόνο ώστε να λειτουργήσουμε σωστά και νόμιμα. Δεν είναι ακόμα δυνατόν να ικανοποιήσουμε επαρκώς τις απαιτήσεις για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για λογαριασμό σας, καθώς εκκρεμούν πολλές αποφάσεις από την πολιτεία.

Ο Λογιστής, μετά από την έγγραφη εξουσιοδότηση σας για αναστολή των εργασιών των εργαζομένων  και της επιχείρησής σας, θα είναι πάντα στο πλευρό σας και θα ενεργεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, προστατεύοντας την ακεραιότητα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση την βιωσιμότητα των οικογενειών πάνω στην οποία στηρίζονται”.