Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στο πλευρό του Έλληνα αλιέα

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. είναι Δημόσια Επιχείρηση, υπό την εποπτεία των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης πάρκων τροφίμων στα Βαλκάνια, με δύο ιδιόκτητες Κεντρικές Αγορές, της Αθήνας  και της Πάτρας, ενώ έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση των 11 ιχθυοσκαλών/Ιχθυαγορών της χώρας. Στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν περισσότερες από 700 επιχειρήσεις συνυφασμένες με τον πρωτογενή τομέα και τους Έλληνες παραγωγούς.

Βασικός στόχος του Οργανισμού είναι η ομαλή λειτουργία των Αγορών, η οργανωμένη διακίνηση και εμπορία και η τροφοδοσία όλων των καταναλωτών μέσω της  διασφάλισης της ποιότητας, αλλά και του επιπέδου των τιμών μέσω του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε., ως διαχειριστής των 11 ιχθυοσκαλών της χώρας, στηρίζει έμπρακτα την ελληνική αλιεία, με συνεχή μέριμνα για σύγχρονες υποδομές και ανταποδοτικές υπηρεσίες. Μέσα από τις ιχθυόσκαλές μας,  περνά η προσπάθεια των αλιέων για τον εφοδιασμό ολόκληρης της χώρας με φρέσκα και ποιοτικά αλιεύματα.

Ταυτόχρονα, τονώνεται η τοπική οικονομία κάθε περιοχής μέσω της εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται μέσα και γύρω από αυτές, προς όφελος του παραγωγού και του εμπόρου. Ενισχύεται επίσης η διαδικασία εξαγωγής μέσα από εγκαταστάσεις πιστοποιημένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.

Παράλληλα, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με επιστημονικούς και άλλους φορείς, με τους αλιείς και τους εμπόρους, και μέσα από ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα προάγει ενεργά τη βιώσιμη αλιεία: την αλιεία που στηρίζει και στηρίζεται στην ορθή διαχείριση και την αναπαραγωγή των ιχθυαποθεμάτων, που σέβεται και προστατεύει τη θαλάσσια αειφορία ως συστατικό στοιχείο του μέλλοντός της.