Νέες αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων (πίνακες)

Σε νέες τροποποιήσεις δρομολογίων προχώρησε από σήμερα το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων

Οι αλλαγές αφορούν όλα τα δρομολόγια και έχουν ισχύ από σήμερα 08/04/2020:

Νο 11 Χαλέπα:

candia
Καθημερινές: 06:10, 07:45, 09:00, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30.

Σάββατο: 06:10, 07:45, 09:00, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30.
Κυριακή: Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια

Νο 12 Αγ. Ιωάννης:

Καθημερινές: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00.
Σάββατο: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00.
Κυριακή: Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια.

Νο 13 Σούδα:

Καθημερινές: 06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:30.
Σάββατο: 06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00.
Κυριακή: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 22:30.

Νο 15-21 Δαράτσο-Γαλατάς-Καλαμάκι:

Καθημερινές: 07:10, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00.
Σάββατο: 07:10, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00.
Κυριακή: Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια.

Νο 18 Κουνουπιδιανά-Πλακούρες:

Καθημερινές: 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30.
Σάββατο: 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30.
Κυριακή: 07:30, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

Νο 20 Λενταριανά:

Καθημερινές: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00.
Σάββατο: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00.
Κυριακή: Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια.

Νο 17-24 Νοσοκομείο:

Καθημερινές: 06:40, 07:30, 08:30, 10:30, 12:30, 13:30, 15:00, 17:00, 19:00, 22:00.
Σάββατο: 06:40, 07:30, 08:30, 10:30, 12:30, 13:30, 15:00, 17:00, 19:00, 22:00.
Κυριακή: 06:50, 08:30, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22:00.

Tα δρομολόγια για Αγυιά (Νο 19), Περιβόλια (Νο16) και Τσικαλαριά (Νο 22) δεν θα εκτελούνται δρομολόγια.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και όλες τις τυχόν αλλαγές στα τηλέφωνα 28210 -27044, 28210-93345, στην ιστοσελίδα του ΚΤΕΛ www.chaniabus.gr  και από την εφαρμογή για iOS και Android ChaniaCityBus.