Μόνο μια σειρήνα συναγερμού λειτούργησε στα Χανιά, υπό αντικατάσταση λόγω παλαιότητας οι υπόλοιπες τέσσερις

Τις σειρήνες του πολέμου περίμεναν όλοι να ακούσουν στα Χανιά όμως αυτό δεν έγινε καθώς όπως προέκυψε από τις συνολικά πέντε σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας της πόλης λειτούργησε μία καθώς οι υπόλοιπες είναι υπό αντικατάσταση λόγω παλαιότητας.

Οι νέες σειρήνες που έχουν ήδη παραγγελθεί αναμένεται τις επόμενες ημέρες να τοποθετηθούν στα σημεία που βρίσκονται αυτές που σήμερα δεν λειτούργησαν.

candia