Λύνεται το πρόβλημα στη λίμνη της Αγυιάς

Οι μελέτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συσσώρευσης φερτών υλικών στον πυθμένα της λίμνης της Αγυιάς συνεχίζονται και σήμερα πραγματοποιήθηκε η αρχική παρουσίαση από ερευνητές του μουσείου φυσικής ιστορίας, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.

LIMNH

candia

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των φορέων που σχετίζονται με την διαχείριση της λίμνης και καταγράφτηκαν οι απόψεις και οι παρατηρήσεις τους.

tipografo prints

Η διαχείριση της λίμνης της Αγυιάς αποτελεί στόχο για την Π.Ε. Χανίων, και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την γρήγορη ολοκλήρωση του έργου και τη δημιουργία φορέα διαχείρισης της περιοχής αυτής.