Κυριάκος και Μαρέβα στόλισαν το Μαξίμου με παιδιά της «Κιβωτού» (pics)

Óôïëéóìüò ôïõ ÷ñéóôïõãåííéÜôéêïõ äÝíôñïõ ôïõ ÌåãÜñïõ Ìáîßìïõ áðü ôïí Ðñùèõðïõñãü ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç êáé ðáéäéÜ ðïõ õðïóôçñßæïíôáé áðü ôçí "Êéâùôü ôïõ Êüóìïõ", ôï ÓÜââáôï 14 Äåêåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Το χριστουγεννιάτικο δένδρο του Μεγάρου Μαξίμου, μαζί με παιδιά που υποστηρίζονται από την «Κιβωτό του Κόσμου», στόλισαν το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα.

Τα παιδιά ζωγράφισαν και χρωμάτισαν στολίδια, τα οποία κρέμασαν στο δέντρο μαζί με τον Πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τα παιδιά για τα ενδιαφέροντά τους, συνεχάρη το προσωπικό της «Κιβωτού» για το έργο του και εξέφρασε την στήριξή του στον τηλεμαραθώνιο αγάπης που διοργανώνει η «Κιβωτός» τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου.

candia

Πηγή: newsbeast.gr