Γρ.Αρχοντάκης: Συμβούλια Κοινοτήτων. Πολιτικά ή απλώς διακοσμητικά όργανα;

 

Γράφει ο Γρηγόρης Αρχοντάκης

Το τελευταίο διάστημα ακούγονται αρκετές φωνές παραπόνων από εκλεγμένους Τοπικούς Συμβούλους σε σχέση με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές τους, αλλά και σε σχέση  με την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να μεταφέρει αρμοδιότητες στα όργανα των Κοινοτήτων.

Η αλήθεια είναι πως ούτε από την πρώτη θεσμοθέτηση αυτών των οργάνων, από τον «Καλλικράτη» του 2011, οι Κοινότητες έπαιξαν κάποιο αποφασιστικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής του Δήμου Χανίων.

candia

Λειτούργησαν κυρίως ως τοποτηρητές της περιοχής την οποία εκπροσωπούσαν, προσπαθώντας να προωθήσουν τα θέματα αυτής χωρίς να έχουν κάποια συγκεκριμένη εξουσία. Με τον «Κλεισθένη» διαφάνηκε η πρόθεση της Πολιτείας να αποκτήσουν αυτά τα όργανα κάποια πολιτική οντότητα, βοηθώντας ουσιαστικά τη Δημοτική Αρχή στο έργο της μέσα από αποκεντρωμένες αρμοδιότητες προς τις Κοινότητες.

tipografo prints

Προεκλογικά έχω αναφερθεί πολλές φορές με άρθρα μου στην ανάγκη ουσιαστικής λειτουργίας των Κοινοτήτων, προτείνοντας μάλιστα και τους ανάλογους μηχανισμούς στήριξης αυτών των οργάνων. Πεποίθησή μου είναι πως οι Κοινότητες, αναβαθμισμένες πολιτικά, μπορούν να δρομολογήσουν μια άλλη δυναμική για τον Δήμο μας. Γνωρίζω ότι αυτό ούτε απλό είναι, ούτε μπορεί να γίνει σε μια μέρα. Χρειάζεται τόλμη η εφαρμογή του, η οποία πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα. Οι 120 Σύμβουλοι των Κοινοτήτων  είναι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί από τις περιοχές τις οποίες εκπροσωπούν, απολογούνται σ’ αυτές και αποτελούν στο σύνολό τους ένα αυτοδιοίκητο δυναμικό που ο Δήμος Χανίων δεν έχει την πολυτέλεια να το αφήσει αναξιοποίητο.

Καταλήγοντας, θεωρώ πως άμεσα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση και η υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων προς τις Κοινότητες  με βάση τις δυνατότητες που δίνει η Νομοθεσία. Εάν η Δημοτική αρχή έχει την βούληση   να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, η παράταξή μας θα συνεισφέρει δημιουργικά με ουσιαστικές προτάσεις. Έως τότε, η σωστή απάντηση στον τίτλο του κειμένου, σαφώς και είναι πως τα συμβούλια των Κοινοτήτων έχουν απλώς διακοσμητικό ρόλο.

*Επικεφαλής της Παράταξης «Μαζί για τα Χανιά της Επόμενης Μέρας»