Γηροκομείο Χανίων “Ώρα μηδέν”: Με δίμηνες συμβάσεις προσπαθούν να καλύψουν τις κατεπείγουσες ανάγκες του ιδρύματος…

Την πρόσληψη του ακόλουθου προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασής τους έως δύο μήνες (Δίμηνη Σύμβαση) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ως ακολούθως :

α) Τριών  (3) ατόμων  κλάδου ΔΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων

β) Ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ30 Τεχνητών Γενικά (Υδραυλικός ή Ηλεκτρολόγος )

candia

γ) Ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

tipografo prints

Αναλυτικά η ανακοίνωση