Γεύμα Αγάπης στην πλατεία 1866, με την υπογραφή της Hotelier Education

Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τη Hotelier Education, προσφέρει γεύμα αγάπης σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 10.00 π.μ., στην πλατεία 1866.

Ο εκπαιδευτικός φορέας Hotelier Education που εδρεύει στα Χανιά, δήλωσε σχετικά: “Η ευαισθησία σε θέματα που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μας βρίσκει πάντα συνοδοιπόρους στην υλοποίηση και του δικού μας οράματος για μια κοινωνία που δίνει ίσες ευκαιρίες στους πολίτες.”