Επτά προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, άμεσα στο δήμο Πλατανιά! Δείτε τις ειδικότητες και την προκήρυξη…

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Πλατανιά. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι:

  • ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός (1 θέση)
  • ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος (1 θέση)
  • ΔΕ Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής (1 θέση)
  • ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων (1 θέση)
  • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)
  • ΔΕ Διοικητικού (1 θέση)
  • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1 θέση)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Τ.Κ. 73014 Γεράνι – Χανίων, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού.