Ένταξη Έργων Δήμου Πλατανιά στο πρόγραμμα LEADER

Ο  Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την ένταξη  στο πρόγραμμα LEADER  των παρακάτω έργων:

  • Την ένταξη του έργου “ Ανάδειξη και αξιοποίηση πέτρινης θολωτής γέφυρας στην Τ.Κ. Πρασέ”, προϋπολογισμού 57.000,00€. Με την ανάδειξη της παραπάνω  “Πέτρινης Θολωτής Γέφυρας”  πέραν της  συντήρησης της, θα  δημιουργηθεί  και ένα αξιοθέατο για τους επισκέπτες της περιοχής.
  • Την ένταξη του έργου “ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υπαίθριου χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων και παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Καμισιανών” , προϋπολογισμού 100.000,00€. Το παραπάνω έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός παιδότοπου  καθώς και χώρου υπαίθριας εκγύμνασης, ικανοποιώντας  ένα διαρκές αίτημα των κατοίκων της περιοχής .

Και για τα δύο ανωτέρω έργα δρομολογούνται οι διαγωνιστικές  διαδικασίες .