Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης: Παρακρατούν μισθούς, συντάξεις κι επιδόματα από ακατάσχετους λογαριασμούς

Βάσει νομοθεσίας, ο μισθός, η σύνταξη και τα επιδόματα των πολιτών είναι ακατάσχετα, επισημαίνει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

“Παρά  ταύτα, σύμφωνα  με καταγγελίες πολιτών, οι τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνεχίζουν τις  παρακρατήσεις για εξυπηρέτηση δόσεων δανείων. Σημαντικότερο ακόμα είναι ότι, ενώ κάποιοι οφειλέτες έχουν κάνει άρση εντολής εκχώρησης, συγκεκριμένοι φορείς συνεχίζουν την παρακράτηση και ακόμα ενώ υπάρχει δικαστική απόφαση που διατάζει την μη παρακράτηση, εκείνοι συνεχίζουν… Επίσης, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εφιστά την προσοχή των οφειλετών ενημερώνοντάς τους συγχρόνως ότι, πριν την υπογραφή νέας σύμβασης για ρύθμιση με τις τράπεζες, θα πρέπει να γνωρίζουν:

-Τι χρήματα πραγματικά εκταμιεύτηκαν
-Πόσα χρήματα κατέβαλε ο δανειολήπτης
-Ποια ήταν τα επιτόκια και αν αυτά συμφωνούν με τα συμβασιακά συμφωνηθέντα επιτόκια.
Συνεπώς, είναι αναγκαίο να γνωρίζει ο οφειλέτης, αν έχει ήδη πληρώσει το διπλάσιο ή ακόμη και το τριπλάσιο του εκταμιευθέντος ποσού, οπότε και υπάρχει πιθανότητα σήμερα να μη χρωστάει πλέον, ή αν αυτά που προτείνει η τράπεζα ότι θα “κουρέψει” είναι μόνο οι εξωλογιστικοί τόκοι. Οι παρακάτω διατάξεις δεν επιτρέπουν την διαμόρφωση της απαίτησης σε δάνειο μεγαλύτερης από το 3πλάσιο της αρχικής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 2789/2000[3], όπως τροποποιήθηκαν τελικά από το άρθρο 39 του Ν. 3259/2004[4], δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση της τελικής οφειλής σε ύψος μεγαλύτερο του τριπλασίου του αρχικού κεφαλαίου”.