Δήμος Κισσάμου: Γιατί ζητά επειγόντως 20.000 ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας…

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Κισσάμου:

Ο Δήμος Κισάμου και οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένης της ανάγκης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προχώρησαν σε καταγραφή των αναγκών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα εξυπηρετήσει αυτή την αναγκαιότητα, καθώς πολλοί εκ των μαθητών δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, λόγω της έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Κισάμου και οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου απέστειλαν κατεπείγουσα επιστολή στα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών και με την οποία ζητούν  έκτακτη επιχορήγηση 20.000 ευρώ για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, που θα δοθούν στους μαθητές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

candia

Ο ως άνω εξοπλισμός στη συνέχεια, θα παραμείνει στα αντίστοιχα σχολεία τα οποία παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις, εφόσον εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει γίνει παράδοση αντίστοιχου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.