ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Κλειστά κάποια σχολεία και την Τετάρτη 11/01/2017

Παρατείνεται η διακοπή των μαθημάτων και στις 11 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Tετάρτη, στις παρακάτω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και  ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήμου Χερσονήσου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και οι οποίες καθιστούν την πρόσβαση αλλά και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων αδύνατη.

Συγκεκριμένα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά:

• Στην ∆ημοτική Κοινότητα Μοχού ο Παιδικός Σταθμός, το Νηπιαγωγείο, το ∆ημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Μοχού.

• Στην ∆ημοτική Κοινότητα Επισκοπής Επισκοπής Επισκοπής, ο Παιδικός Σταθμός, το Νηπιαγωγείο, το ∆ημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Επισκοπής.

• Στην Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου Σγουροκεφαλίου Σγουροκεφαλίου, το ∆ημοτικό Σχολείο Σγουροκεφαλίου

• Στην Τοπική Κοινότητα Γωνιών, το Νηπιαγωγείο Γωνιών • Στην Τοπική Κοινότητα Ελαίας το Νηπιαγωγείο και το ∆ημοτικό Ελαίας.