Χανιά: Χωρίς ρεύμα την Κυριακή πολλές περιοχές

Διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιήσει η ΔΕΗ στα Χανιά την Κυριακή  15 Μαρτίου, εξαιτίας έργων συντήρησης και επέκτασης του δικτύου της.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο κάτω.

Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

candia

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Οι περιοχές και οι ώρες που θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση είναι οι εξής:

Στις 15.3.2020 ημέρα Κυριακή και από ώρα 09.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Αρμένοι – Ν. Χωριό – Πρόβαρμα – Σαμωνάς – Κυριακοσέλλια – Χιλιομουδού – Ραμνή – Καρρές – Στύλος – Στύλος ΕΤΑΝΑΠ – Φαράγγι.