ΑΣΕΠ | Νέα παράταση αιτήσεων εάν λειτουργήσει η ιστοσελίδα!

Νέα παράταση για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ. Παρατείνονται εκ νέου οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις Προκηρύξεις 5Κ/2016 και 6Κ/2016 του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Κ /2016( ΦΕΚ 12/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.),παρατείνεται μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 6Κ /2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας,παρατείνεται μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ ,παρατείνεται και για τις δύο Προκηρύξεις(5Κ/2016 και 6Κ/2016)μέχρι και την 7η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

candia

Η ιστοσελίδα όμως δεν λειτουργεί εδώ και 15 ημέρες…

Τι και αν δόθηκε η παράταση καθώς σε μια φοβερή σαδιστική δοκιμασία έχει υποβάλει το δημόσιο τους υποψήφιους του διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την κάλυψη 1.666 θέσεων στον κλάδο της υγείας. Σύμφωνα με το ΦΕΚ όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν μια φόρμα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Η ιστοσελίδα όμως δεν λειτουργεί εδώ και 15 ημέρες…

tipografo prints