Ανοίγουν άμεσα 4 θέσεις μουσικών στο Δήμο Ρεθύμνου!

Διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Ρεθύμνου.

Η ανακοίνση έγινε με δύο ξεχωριστές προκηρύξεις.

Προσλαμβάνεται, με κριτήρια ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό προσωπικό.

candia

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου.

Πατήστε στα επισυναπτόμενα αρχέια για να διαβάσετε ολόκληρες τις ανακοινώσεις.