Ανακοίνωση του Λιμενικού ταμείου Χανίων για τα τέλη ελλιμενισμού σκαφών

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκαφών σχετικά με τα τέλη  ελλιμενισμού σκαφών εξέδωσε το Λιμενικό ταμείο Χανίων

Σε αυτή τα αναφέρονται τα εξής: 

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων ανακοινώνει στους κάτωθι ιδιοκτήτες σκαφών:

candia
  • Ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
  • Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων
  • Παραδοσιακών πλοίων
  • Ιδιοκτήτες μικρών σκαφών και
  • Επαγγελματικών αλιευτικών,

των οποίων τα λιμενικά τέλη για τον ελλιμενισμό των σκαφών τους, εισπράττονται από ΛΤΝΧ κατ’ εφαρμογή της αρ.8122.1/29/2014/16-7-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας & Αιγαίου, ότι με βάση την αρ. 259/19 αποφ. ΛΕ αρμοδίως εγκεκριμένη, από 25/09/19 θα ισχύουν τα εξής :

tipografo prints
  1. Η πληρωμή των λιμενικών τελών που δεν εξοφλούνται προκαταβολικά ώστε να τυγχάνουν έκπτωσης όπως η παραπάνω ΚΥΑ ορίζει, θα γίνεται ετησίως έως και τον Μάρτιο του επόμενου έτους από αυτό που αφορούν. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας θα επιβαρύνονται τα ποσά με το ισχύον ποσοστό προσαύξησης για κάθε μήνα καθυστέρησης τους, ενώ το ΛΤΝΧ διατηρεί το δικαίωμα αποστολής των οφειλών στη Δ.Ο.Υ. εφόσον αυτές δεν αποπληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.
  2. Ανεξόφλητες οφειλές λιμενικών τελών προηγούμενων ετών που δεν έχουν εισπραχθεί, θα εισπράττονται από την Υπηρεσία μας μέχρι και το Μάρτιο 2020, ενώ μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας θα επιβαρύνονται με το ισχύον ποσοστό προσαύξησης για κάθε μήνα καθυστέρησης τους.