Αγρότες στον δήμο Καντάνου – Σελίνου, προβλήματα, προοπτικές και ευρωπαϊκή ένωση

Η τρέχουσα αγροτική περίοδος 2019 -2020, χαρακτηρίζεται ως η πλέον επιζήμια αλλά και καταστροφική για τους αγρότες στην επαρχία Σελίνου.

 Του Ευτύχιου Δαμηλάκη*

Ωστόσο αναδύθηκαν σημαντικές αδυναμίες τόσο από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και όσο, από την πλευρά οργάνωσης των αγροτών για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, που αφορούν  τις οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούνται, την διάθεση των προϊόντων τους σε συμφέρουσες τιμές, αλλά και τις αποζημιώσεις, από τις φυσικές καταστροφές.

candia

Σε επίπεδο δήμου το γραφείο αγροτικής παραγωγής που προβλέπεται στο οργανόγραμμα είναι χωρίς στόχους και χωρίς πρόβλεψη για την στελέχωση του για να μπορεί να συμβουλεύει, να κατευθύνει, και να διεκδικεί τα δικαιώματα των αγροτών της περιοχής.  Οι αγρότες απαιτείτε να ενημερωθούν και να ενημερώνονται για τις δυνατότητες τους και τα όρια του κάθε οργανισμού στον οποίον απευθύνονται.

Για την χάραξη αγροτικής πολιτικής η μόνη υπεύθυνη είναι ή Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσο της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Το  Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης μεριμνά για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.  και διεκδικεί κονδύλια για την ανάπτυξη και στήριξη του αγροτικού τομέα.

Οι αγρότες όταν είναι καλά οργανωμένοι μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους με δικές τους πρωτοβουλίες είτε συνεργαζόμενοι με τους ΟΤΑ ά και ΄β βαθμού, είτε με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης , είτε και απευθείας με την ΕΕ.

Υπάρχουν πληθώρα προγραμμάτων και  ταμείων στην Ε.Ε για την στήριξη των αγροτών όσον αφορά την εκπαίδευση,  την παραγωγή και την οικονομική ευημερία  των αγροτών, όπως είναι: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής.

Στην περιοχή του Σελίνου η παραγωγή επικεντρώνεται στο ελαιόλαδο και στα οπωροκηπευτικά. πέραν όλων των άλλων, για άλλη μια ακόμη φορά, αναδύθηκε η αδυναμία του ΕΛΓΑ να μπορέσει να επιτελέσει τον σκοπό του.

Οι λόγοι μπορεί να είναι η ελλιπή χρηματοδότηση του ή η αδυναμία του να διεκδικήσει χρήματα για τους αγρότες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες αδικίες και να αποζημιώνει καθυστερημένα ή ελάχιστα ή και καθόλου για δυσανάλογες ζημίες, με αποτέλεσμα ο αγρότης να μπαίνει στην εσωστρέφεια και να μην μπορεί να σηκωθεί ξανά στα πόδια του.

Για τους λόγους  αυτούς, ο Αγρότης στην περιοχή του Σελίνου Χανίων θα πρέπει να οργανωθεί και όχι να εκλιπαρεί, συστήνοντας από μια ομάδα παραγωγών για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στον Ελαιογεωργικό τομέα και από μία εταιρεία Α.Ε  για την τυποποίηση και προώθηση και διάθεση του ελαιολάδου με την συμμετοχή όλων των εργοστασίων παραγωγής ελαιολάδου και όλων των παραγωγών, αντίστοιχα η ομάδα παραγωγών Κουντούρας  με την συμμετοχή όλων των παραγωγών, θα πρέπει να μετεξελιχτεί σε ομάδα διεκδίκησης των ατομικών δικαιωμάτων μέσο της συλλογικής οργάνωσης  και την σύσταση εταιρείας Α.Ε  για την διάθεση προώθηση και τυποποίηση των προϊόντων τους.

Και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να ωφεληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

*Πολιτικός Επιστήμων