Συνεδριάζει το Σάββατο το Δημοτικό Συμβούλιο Καντάνου-Σελίνου

Συνεδριάζει το Σάββατο 9 Απριλίου το δημοτικό συμβούλιο Καντάνου Σελίνου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 το απόγευμα.

candia

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 23/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίοιυ ψήφισης Τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2016.

Εισηγητής: Αλφιέρη Στυλιανή, Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 24/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισης προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2016 ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής: Αλφιέρη Στυλιανή, Αντιδήμαρχος