Στο τραπέζι ξανά ο κανονισμός λειτουργίας για τις Λαϊκές αγόρες

Στο τραπέζι “πέφτει” ξανά το θέμα του κανονισμού λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα

candia

Λόγω έλλειψης απαρτίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010), της 18ης Μαΐου 2016, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 19η Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29) με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Καλλικρατικού Δήμου Χανίων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Νεκτάριος Αλεξανδράκης

Αντιδήμαρχος