Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Κρήτης

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας), με τα παρακάτω θέματα:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διενέργειας διαγωνισμού, συμβατικών τευχών, και σύστασης επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης «Συμπλήρωση Επικαιροποίησης Μελετών στους Οδικούς Άξονες Αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης-Υπηρεσίες Συμβούλου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 138816/26-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου του Νομού” με Κ.Ε. 02.05.16.004. και ΑΔΑΜ: 16REQ004700607, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 138816/26-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

Ακύρωση του διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 29-3-2016 για την ανάδειξη αναδόχου, Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου, Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, της Διακήρυξης Δημοπρασίας και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) Υποέργο: 00.40.15.001.002: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)” 10ο ΥΠΟΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΡΗΤΗΣ” ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200006 (Προϋπολογισμού 1.800.000,00€), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 139000/27-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και Σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τα στοιχεία: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) Υποέργο: 00.40.15.001.001:«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), 9ο ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» ΚΑ 20014ΕΠ50200006, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 138306/26-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 446529 Υποέργο: 02.07.13.004.001: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 141029/28-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

Τροποποίηση της απόφασης 478/2016 οικονομικής επιτροπής: «Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών με τίτλο: “Ανάπτυξη γεωχωρικής βάσης με δεδομένα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης”», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕΙΣΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 446530. 2Ο Υποέργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 142802/1-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

Παράταση παραχώρησης και διάθεσης ενός μηχανήματος Ι/Σ(GRADER) ΚΥ 1085 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας κ.λ.π. του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 139395/27-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Η

Έγκριση διάθεσης πίστωσης: α)ποσού 18.000 € (με ΦΠΑ) για πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την παραγωγή 20.000 τεμαχίων τσάντας της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την τουριστική προβολή της Κρήτης,
β) ποσού 1.463,20€ (με ΦΠΑ) για τα έξοδα διαχείρισης, συνδρομής και φιλοξενίας (hosting) της ιστοσελίδας www.incrediblecrete.gr από 15/8/2016 – 31/12/2016 και γ) ποσού 350,00€ (με ΦΠΑ), για τη φιλοξενία του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου, υπεύθυνου κινηματογράφου της ΕΡΤ, από 18-24/8/2016, στο πλαίσιο του 1ου Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους IndieCrete με σκοπό την προώθηση του κινηματογραφικού τουρισμού στην Κρήτη, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

Έγκριση 13ης Συμπληρωματικής Απόφασης Συνδιοργανώσεων εκδηλώσεων ΠΕ Ηρακλείου για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2016, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας Π.Κ., που αφορούν στην συμμετοχή της  Περιφέρειας Κρήτης στην εκδήλωση «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 1Ο Φεστιβάλ Κρητικής Παράδοσης και Ελληνικής Διατροφής», που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο από 5-10/09/2016, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας Π.Κ.

Επανέγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 12.300 € για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στο έργο: “Εντοπισμός, Περιγραφή, και Ανάδειξη Ιστορικών και Μνημειακών Ελαιοδέντρων της Κρήτης”, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 142906/1-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας Π.Κ.

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης (425.272,83) που προβλέπεται στην υπ’αριθμ. 56388/1-4-2016 διακήρυξη για την “Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφέρεια Κρήτης” στα Τμήματα της ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων ΠΚ και ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 141657/29-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

Αποδοχή πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης,  για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφέρεια Κρήτης» στα τμήματα  που κατά τη διαγωνιστική διαδικασία της αριθμ. 56388/1.4.2016 διακ/ξης κατατέθηκε μια προσφορά και απορρίφθηκε, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

Αποδοχή πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφέρεια Κρήτης» στα τμήματα για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον αρχικό διαγωνισμό της αριθμ. 56388/1.4.2016 διακ/ξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

Αποδοχή Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για το Τμήμα 10: Δήμος Μαλεβιζίου και για το Τμήμα 13: Δήμος Φαιστού» (Αρ. Πρόσκλησης: 139786/27-07-2016)», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

Ορισμός δικηγόρου για νομική κάλυψη της υπαλλήλου της Δ.Τ.Ε. Σπυριδάκη- Μίχου Θάλειας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 140723/28-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου.

Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης για τη συλλογή δειγμάτων κονδύλων πατάτας στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισκοπήσεων 2016 και β) ανάθεσης της παραπάνω εργασίας μετά από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 350€ (με ΦΠΑ) για την φιλοξενία της παγκοσμίου φήμης σοπράνο κ. Σόνιας Θεοδωρίδου, σημαντικής προσωπικότητας στο χώρο της μουσικής, και της ορχήστρας της στα πλαίσια φιλοξενίας προσωπικοτήτων που με την αναγνωρισιμότητά τους συμβάλλουν στην τουριστική προβολή του τόπου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

Έγκριση Παράτασης μίσθωσης του οικήματος στο οποίο στεγάζεται το τμήμα Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 142496/1-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου..

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:

για τα αριθμ. 1 – 8 ο κ. Παπαδάκης Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών,.
για το αριθμ. 9 ο κ. Αλεξάκης Νίκος Προϊστάμενος Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου,
για το αριθ. 10 o κ. Βιδάκης Δημήτριος, Προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου,
για τα αριθ. 11-12 ο κ. Φωτάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ,
για το αριθ. 13 η κα Καούρη Στρατούλα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου,
για τα αριθ. 14 – 18 η κα Ραπτάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ,
για το αριθμ. 19 ο κ. Τσιούκας Γρηγόρης, Υπάλληλος Γραφείου Περιφερειάρχη,
για τα αριθ. 20 – 23 η κα Κληματσίδα Δέσποινα, Υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου,
για τα αριθ. 24 – 25 η κα Κουναλάκη Χρυσούλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων,
για τα αριθ. 26 – 28 ο κ. Σαββάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου,
για το αριθ. 29 η κα Λιονή Μαρία, Πρόεδρος της Επιτροπής.