Προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου | 28 θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού

Για 28 θέσεις εργασίας πήρε το “πράσινο φως” ο δήμος Ηρακλείου από τον υπουργό εσωτερικών, ενώ σε επίπεδο επικράτειας εγκρίθηκαν 118 θέσεις.

Στο Ηράκλειο υπηρετούν ήδη 6 εργαζόμενοι της συγκεκριμένης κατηγορίας και οι άλλες 22 θέσεις αφορούν :

candia

4 πολιτικούς μηχανικούς
3  1 μηχανολόγος μηχανικός
1 τοπογράφος
2 πολιτικοί μηχανικοί ( ΤΕ)
1 οικονομολόγος
3 κοινωνικοί λειτουργοί
2 λογιστές
3 νοσηλευτές
4 εργοθεραπευτές
5 φυσικοθεραπευτές

tipografo prints