ΕΛΓΑ: Αποτελέσματα για 135 προσλήψεις με την ΣΟΧ 1/2016

Ο ΕΛΓΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛΓΑ, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

candia

Ο ΕΛΓΑ σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 με αριθ. πρωτ. 2215//23-2-2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

1.      ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
2.      ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ