Δείτε τον πίνακα αυξημένων εισφορών των οικοδόμων στο Ι.Κ.Α.

Την αύξηση εισφορών υπέρ Ε Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ασφαλιστικού για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ

Την αύξηση εισφορών υπέρ Ε Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ασφαλιστικού για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ

candia

Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ, προς διευκόλυνση των υπαλλήλων Τμημάτων ή γραφείων οικοδομοτεχνικών έργων, αλλά και των εργοδοτών, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες, αναφορικά με τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων, η εργοδοτική εισφορά μετά την προσθήκη σ’ αυτήν της εισφοράς υπέρ Ε.Λ.Δ.Ε.Ο. (25%) διαμορφώνεται από 1/6/16 – 31/5/19 σε 5,315% (4,25% Χ 125% = 5,315%) και από 1/6/19 – 31/5/22 σε 5% (4% Χ 125% = 5%), ενώ η εργατική εισφορά διαμορφώνεται από 1/6/16 – 31/5/19 σε 4,75% και από 1/6/19 – 31/5/22 σε 4,5%. Άρα η συνολική εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. από 1/6/16 – 31/5/19 διαμορφώνεται σε 10,065% (5,315% + 4,75%) και από 1/6/19 – 31/5/22 σε 9,5% (5% = 4,5%).

Τα νέα ποσοστά εισφορών όπως παρουσιάζονται στον συν/νο πίνακα, θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών από 1/6/16 και μετά (μισθολογική περίοδος Ιουνίου 2016 και μετά).
Όσοι εργοδότες έχουν υποβάλει ΑΠΔ για 6/2016 χωρίς την αύξηση των εισφορών, θα πρέπει έως 30-9-2016 να υποβάλουν συμπληρωματική (04) ΑΠΔ με τύπο αποδοχών (17) και έως τότε (30-9-2016) να καταβάλουν και τις αντίστοιχες εισφορές.

 

oikodom